SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (įm. kodas 140199874)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija)                  2016-09-05   
VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija nuo 2015 m. sausio 1 d.)      2014-12-10   
Viešosios įstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės                  2014-01-06   
Nauja redakcija pakeitus įstaigos pavadinimą                  2013-05-23   
Viešosios įstaigos Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės                  2012-12-07  2013-05-22 
VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ( nauja redakcija)      2011-01-05   
Įsakymas dėl VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro supaparastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo      2009-09-11   
VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija)      2009-09-11   
panaikintas taisyklių 105.2 punktas, jį perkelti 106.1 punktu, atitinkamai pakeista punktų numeracija        2009-05-11   
Viešosios įmonės Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2008-10-13