SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos vandenys" (įm. kodas 184626819)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
UAB "Varėnos vandenys" direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymas Nr.(1.3.)V-3      2019-01-31   
Patvirtintas direktoriaus 2019 m. sausio 31d. įsakymu Nr.(1.3.) V-3 UAB "Varėnos vandenys" mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas      2019-01-31   
Pakeičiu UAB „Varėnos vandenys“ direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtintų mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 30.1. punktą ir išdėstau jį taip: „30.1. atliekami mažos vertės pirkimai, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė nuo 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM iki 58 000 Eur (penkiasdešimt aštuonių tūkstančių eurų) be PVM, o darbų vertė nuo 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) be PVM iki 145 000 Eur (vieno šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų) be PVM“.       2018-06-13   
UAB "Varėnos vandenys" mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas      2017-07-13   
Įsakymas      2015-02-10   
UAB "Varėnos vandenys" viešųjų pirkimų taisyklės      2015-02-10   
Bendrovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-03-01   
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS VANDENYS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS       2009-11-17   
Uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ (toliau tekste – Bendrovė) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr.84-2000; 2006, Nr.4-102; 2008, Nr.81-3179) (toliau tekste – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau tekste – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.      2009-03-03