SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


VšĮ Karoliniškių poliklinika (įm. kodas 124244754)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
ĮSAKYMAS DĖL VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ DIREKTORIAUS 2014-07-03 ĮSAKYMU NR. V-1.1-17 „DĖL VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO      2016-04-19   
Taisyklių pakeitimas      2015-03-19   
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas      2014-12-31   
VŠĮ KAROLINIŠKIŲ POLIKLINIKOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS        2014-03-07   
2013-07-19 redakcija      2013-07-24   
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2012-10-05   
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2012-01-02  2012-10-04 
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas      2011-11-24  2011-12-31 
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas      2011-08-25  2011-12-31 
Įsakymas dėl VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo      2011-08-24  2011-08-24 
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2011-04-11  2011-12-31 
VšĮ Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2010-05-10  2011-04-11 
Vš Į Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.      2009-03-09  2010-05-10 
Vš Į Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. ?CMD=0, Vš Į Karoliniškių poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.      2008-09-16  2009-03-04