SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (įm. kodas 188659948)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
1.1. Išdėstau 13 punktą taip: „13. Siekiant įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus, Pirkimo iniciatorius dėl supaprastinto pirkimo atlikimo teikia Pirkimo iniciatoriaus paraišką-užduotį viešajam pirkimui (1 priedas), kurioje nurodo pagrindinius reikalavimus pirkimo objektui, sutarties sąlygas, kitą pirkimui atlikti reikšmingą informaciją. Nurodant techninę specifikaciją kartu pateikiamas argumentuotas techninės specifikacijos reikalavimų pagrindimas. 1.2. Išdėstau 1 priedo „Pirkimo iniciatoriaus paraiška-užduotis viešajam pirkimui“ 24 eilutę taip: „24. Kita pirkimui atlikti reikšminga informacija: Pridedama: 1) Techninė specifikacija. 2) Techninės specifikacijos reikalavimų pagrindimas. 3) Planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi, išvardinti).“       2017-02-07   
Dėl pirkimų iniciatorių ir pirkimų organizatorių paskyrimo      2016-09-16   
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo       2016-01-11   
LR STT supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nauja redakcija      2015-10-01   
Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo (pakeitimas)      2015-01-13   
Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 2-283 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų organizatorių paskyrimo“ (kartu su 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 2-6, 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 2-65, 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 2-272 ir 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 2-55)      2015-01-06   
Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 26-2, 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 26-10 ir 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 2-341)      2015-01-06   
Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2-281 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2-196, 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 2-270, 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-367, 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 2-7, 2012 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2-291, 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 2-365 ir 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 26-6)      2015-01-06   
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (19 punkto pakeitimas ir papildymas)      2014-02-07   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas      2014-01-29   
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, TAISYKLIŲ Nauja redakcija       2014-01-08   
Supaprastintų pirkimų taisyklių pakeitimas      2014-01-02   
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimas      2013-11-20   
LR STT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir LR STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento pakeitimo      2013-02-01   
Supaprastintų pirkimų taisyklių pakeitimas nuo 2012.10.01      2012-10-02   
LR STT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir LR STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento pakeitimo      2012-08-08   
DARBO REGLAMENTO PAKEITIMAS      2012-07-25   
Mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje taisyklės      2012-05-23   
Pirkimų organizatorių pakeitimas      2012-02-08   
Supaprastintų pirkimų taisyklių papildymas ir pakeitimas      2012-01-09   
Pretenzijų nagrinėjimo pakeitimas      2011-10-26   
Ginčų nagrinėjimas      2011-10-26   
Pirkimų organizatorių paskyrimas      2011-08-12   
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas      2011-08-12   
Supaprastinų pirkimų taisyklių pakeitimas      2011-08-12   
Taisyklių nauja redakcija      2011-07-14   
Taisyklės patvirtintos 2010 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-134 "Dėl LR STT direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-281 "Dėl LR STT supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"      2010-04-22   
Pakeisti Lietuvos REspublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2-281 ,,Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo"      2009-10-20   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-09-22