SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (įm. kodas 188659948)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo       2016-01-11   
LR STT supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nauja redakcija      2015-10-01   
Dėl pirkimų organizatorių paskyrimo (pakeitimas)      2015-01-13   
Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymą Nr. 2-283 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pirkimų organizatorių paskyrimo“ (kartu su 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 2-6, 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 2-65, 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 2-272 ir 2012 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 2-55)      2015-01-06   
Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2014 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 26-2, 2014 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 26-10 ir 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 2-341)      2015-01-06   
Pakeisti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2-281 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 2-196, 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 2-270, 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 2-367, 2012 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 2-7, 2012 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 2-291, 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 2-365 ir 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 26-6)      2015-01-06   
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 2-160 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (19 punkto pakeitimas ir papildymas)      2014-02-07   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas      2014-01-29   
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, TAISYKLIŲ Nauja redakcija       2014-01-08   
Supaprastintų pirkimų taisyklių pakeitimas      2014-01-02   
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento pakeitimas      2013-11-20   
LR STT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir LR STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento pakeitimo      2013-02-01   
Supaprastintų pirkimų taisyklių pakeitimas nuo 2012.10.01      2012-10-02   
LR STT viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir LR STT viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento pakeitimo      2012-08-08   
DARBO REGLAMENTO PAKEITIMAS      2012-07-25   
Mažos vertės pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje taisyklės      2012-05-23   
Pirkimų organizatorių pakeitimas      2012-02-08   
Supaprastintų pirkimų taisyklių papildymas ir pakeitimas      2012-01-09   
Pretenzijų nagrinėjimo pakeitimas      2011-10-26   
Ginčų nagrinėjimas      2011-10-26   
Pirkimų organizatorių paskyrimas      2011-08-12   
Viešųjų pirkimų komisijos reglamentas      2011-08-12   
Supaprastinų pirkimų taisyklių pakeitimas      2011-08-12   
Taisyklių nauja redakcija      2011-07-14   
Taisyklės patvirtintos 2010 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-134 "Dėl LR STT direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 2-281 "Dėl LR STT supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"      2010-04-22   
Pakeisti Lietuvos REspublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 2-281 ,,Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos supaprastintų pirkimų taisyklių patvirtinimo"      2009-10-20   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-09-22