SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Šiaulių teritorinė darbo birža (įm. kodas 191435440)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Dėl ŠTDB direktoriaus 2015 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-13 ,,Dėl Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo‘‘ 23, 107 punktų ir 55.11 papunkčio pakeitimo.      2017-01-17   
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 18 ir 108.1 punktų pakeitimas      2016-11-24   
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2015 m. sausio 16 d. Nr. V-13 įsakymas,,Dėl Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo''      2015-01-16   
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2015-01-16   
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus įsakymas      2014-01-21  2015-01-15 
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2014-01-21  2015-01-15 
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2013-03-27 įsakymas Nr. V-75      2013-04-09  2014-01-20 
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-04-09  2014-01-20 
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2012-11-21 įsakymas Nr. V-244      2012-11-22  2013-04-08 
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2012-11-22  2013-04-08 
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2012-06-20 įsakymas Nr. V-136      2012-07-10  2012-11-20 
ŠTDB supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2012-06-20  2012-11-20 
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2011-05-16  2012-06-19 
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2011-05-16 įsakymas Nr. V-116      2011-05-16  2012-06-19 
Šiaulių teritorinės darbo biržos direktoriaus 2010-11-02 įsakymas Nr. V-50      2010-11-02  2011-05-15 
Šiaulių teritorinės darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2010-11-02  2011-05-15 
Šiaulių darbo biržos direktoriaus įsakymas      2010-06-03  2010-11-01 
Šiaulių darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2010-06-03  2010-11-01 
Patvirtinantis dokumentas      2009-12-15  2010-06-01 
Šiaulių darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2009-12-15  2010-06-01 
Įsakymas      2008-10-23  2009-12-09 
Šiaulių darbo biržos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-10-23  2009-12-09