SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (įm. kodas 188697087)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Pripažinimas netekusiomis galios.      2017-07-14   
Nauja redakcija      2017-04-05  2017-07-14 
Atskirų punktų ir priedų pakeitimai      2014-12-30   
Atskirų punktų ir priedų pakeitimai      2014-12-30   
Atskirų punktų pakeitimai          2014-05-14   
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. EV(1.3E)-34 redakcija       2014-05-02   
Nauja redakcija          2013-04-26   
LVAT supaprastintų pirkimų taisyklės      2011-08-30   
Patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-50      2011-01-13   
LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ NAUJA REDAKCIJA      2010-07-10   
LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS      2008-10-14