SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Aknystos socialinės globos namai (įm. kodas 190791444)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Aknystos socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimas netekusiomis galios      2017-09-04   
Įsakymas dėl Aknystos socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo      2016-08-02   
Aknystų socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės galiojančios nuo 2015-01-01      2015-01-19   
Aknystos socialinės globos namai supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 9nauja redakcija)      2014-01-22   
2013 m.gegužės 22 d. Nr. Įsakymas(1.2.-1)-25 DĖL AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMO ORGANIZATORIŲ      2013-05-31   
Aknystos socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų (toliau – supaprastinti pirkimai) būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras      2013-05-31   
AKNYSTOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS      2012-12-05  2013-05-31 
Aknystos socialinės globos namų direktoriaus 2010-09-07 d įsakymas "Dėl Aknystos socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo"      2010-09-10  2013-05-31 
Aknystos socialinės globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (nauja redakcija)      2010-09-10  2012-12-05 
Aknystos socialinės globos namų pavadinimo pakeitimas      2010-09-10   
Aknystos socialinės globos namų pavadinimo pakeitimas      2010-09-10   
Aknystos pensionato supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2008-10-22  2010-09-07