SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Viešoji įstaiga 'Šv. Roko ligoninė' (įm. kodas 224369680)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 7.6 punkto pakeitimas      2020-09-03   
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 7.6 punkto pakeitimas      2018-05-25  2020-08-31 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas      2017-10-16  2018-05-23 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas      2017-10-16   
VšĮ Šv. Roko ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas 2015-03-10      2015-03-10  2017-06-30 
VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 įsakymo Nr.V-103 redakcija      2015-01-06  2017-06-30 
VšĮ Šv. Roko ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas 2014-01-06 įsakymas Nr. V-1      2014-01-07  2014-12-31 
VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus 2013m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-50 redakcija       2013-08-02  2017-06-30 
Viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-01-02  2013-07-30 
2010-12-13 įsak. Nr. V-85 taisyklių redakcija      2011-04-11  2011-04-10 
2009-11-25 įsakymo Nr. V-67 taisyklių redakcija      2011-04-11  2011-04-10 
VšĮ VUSIGL supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintintos 2011-04-11      2011-04-11  2012-12-31 
99.1.4.2 punkto pakeitimas      2010-12-15  2011-04-10 
2009 m. lapkričio 17 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-67 redakcija      2009-11-17  2011-04-10 
Patvirtinta VšĮ VUSIGL direktoriaus 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-117      2008-11-27  2009-11-16