SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Kauno lopšelis-darželis "Nežiniukas" (įm. kodas 191642873)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Kauno lopšelio-darželio "Nežiniukas" viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka      2019-07-12   
SUPAPRASTINTŲ VP TAISYKLIŲ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS      2016-06-21   
2016 m. pakeistos supaprastintų VP taisyklės      2016-06-21   
Kauno lopšelio – darželio „Nežiniukas“ (toliau – Darželio) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reguliuojančiais teisės aktais.      2014-03-14   
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės 2013 m.      2013-01-30   
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių įsakymas 2012 m.        2012-03-07   
naujos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2011-02-15   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2010-04-28      2010-10-07   
ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      2010-01-13   
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo      2010-01-13   
Kauno miesto vaikų darželio „Nežiniukas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ir įsakymas      2010-01-13