SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Panevėžio "Vyturio" progimnazija (įm. kodas 190423499)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos parašas      2019-02-11   
Įsakymas dėl taisyklių pripažinimo netekusiomis galios      2017-09-15   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2017-01-25  2017-07-04 
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės      2015-01-23  2017-01-25 
Supaprastintų pirkimų taisyklės      2014-03-06  2015-01-22 
taisyklių papildymas      2012-04-03  2014-03-06 
Panevėžio miesto ,,Vyturio" progimnazijos supaptastintų viešųjų mažos vertės pirkimų taisyklės      2011-10-21  2014-03-06 
Panevėžio m. "Vyturio" vidurinės mokyklos supaprastintųviešųjų mažos vertėspirkimų taisyklės      2010-11-29  2014-03-06 
Panevėžio "Vyturio" vidurinės mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2009-01-12  2010-11-24