SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Šiaulių 'Aušros' muziejus (įm. kodas 190757036)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Valstybės biudžetinės įstaigos Šiaulių „Aušros“ muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas reglamentuoja Įstaigos numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo ir vykdymo tvarką, pirkimus vykdančių ir/ar pirkimo procese dalyvaujančių Įstaigos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su Įstaigos numatomais vykdyti ir/ar vykdomais pirkimais susijusius klausimus.      2020-02-05   
Įsakymas dėl "Šiaulių "Aušros" muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo"      2017-10-18   
Šiaulių "Aušros" muziejaus supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės        2016-01-04   
Šiaulių "Aušros" muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2015-01-05  2016-01-03 
Šiaulių "Aušros" muziejaus supaprastintos pirkimų taisyklės        2014-01-02  2015-01-01 
Šiaulių "Aušros" muziejaus supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės        2013-08-27  2014-01-01 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles      2011-12-15  2013-08-26 
Šiaulių „Aušros“ muziejus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės ir įsakymas        2011-07-01  2011-12-14 
Šiaulių ,,Aušros" muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-09-29  2011-06-30