SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (įm. kodas 191645111)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas      2019-02-01   
Įsakymas dėl 2013-10-25 Nr. V-114 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių" pripažinimo netekusiu galios      2017-09-28   
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų      2017-08-29   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aktuali redakcija      2016-11-23  2017-09-05 
Įsakymas dėl Taisyklių papildymo      2015-05-07  2017-09-05 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2015-05-07  2017-09-05 
Įsakymas dėl Taisyklių papildymo      2015-01-06  2017-09-05 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2014-12-16  2017-09-05 
2014-12-16 įsakymas Nr. V-155 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų direktorės 2013-10-25 įsakymu Nr. V-114, pakeitimo"      2014-12-16  2017-09-05 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2014-02-17 įsakymas Nr. V-11 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų direktorės 2013-10-25 įsakymu Nr. V-114, pakeitimo"      2014-02-18  2017-09-05 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-10-28  2014-12-31 
Direktorės 2012-10-09 įsakymas Nr.V-99 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo"      2012-10-09  2013-10-24 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas      2012-10-09  2013-10-24 
Direktorės 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-55 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto, 2011-05-11 įsakymu Nr.19 pakeisto ir papildyto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo".      2012-06-27  2013-10-24 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas      2011-05-16  2013-10-24 
Direktorės 2011 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr.19 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto, 2010-05-19 įsakymu Nr.93 pakeistu ir papildytu Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo".      2011-05-16  2013-10-24 
Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas      2010-05-28  2013-10-24 
Direktorės 2010 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 93 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto, 2010-02-12 įsakymu Nr.31 pakeistu ir papildytu Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo"      2010-05-28  2013-10-24 
Direktorės 2010 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 31 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo"      2010-02-12  2013-10-24 
Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 83.      2008-09-25  2013-10-24