SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras 'Šeimos slėnis' (įm. kodas 191645111)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas      2022-08-10   
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas      2022-04-13  2022-08-01 
Įsakymas "Dėl Vilniaus miesto kompleksinių „Šeimos slėnis“ direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. V-154 „Dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"      2022-01-04  2022-04-13 
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas      2021-09-09  2022-04-13 
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas      2020-10-06  2021-09-08 
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas      2020-01-03  2020-09-30 
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas      2019-11-12  2020-01-01 
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas      2019-02-01  2019-11-05 
Įsakymas dėl 2013-10-25 Nr. V-114 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių" pripažinimo netekusiu galios      2017-09-28   
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų      2017-08-29   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių aktuali redakcija      2016-11-23  2017-09-05 
Įsakymas dėl Taisyklių papildymo      2015-05-07  2017-09-05 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2015-05-07  2017-09-05 
Įsakymas dėl Taisyklių papildymo      2015-01-06  2017-09-05 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2014-12-16  2017-09-05 
2014-12-16 įsakymas Nr. V-155 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų direktorės 2013-10-25 įsakymu Nr. V-114, pakeitimo"      2014-12-16  2017-09-05 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2014-02-17 įsakymas Nr. V-11 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų direktorės 2013-10-25 įsakymu Nr. V-114, pakeitimo"      2014-02-18  2017-09-05 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-10-28  2014-12-31 
Direktorės 2012-10-09 įsakymas Nr.V-99 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo"      2012-10-09  2013-10-24 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas      2012-10-09  2013-10-24 
Direktorės 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-55 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto, 2011-05-11 įsakymu Nr.19 pakeisto ir papildyto Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo".      2012-06-27  2013-10-24 
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas      2011-05-16  2013-10-24 
Direktorės 2011 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr.19 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto, 2010-05-19 įsakymu Nr.93 pakeistu ir papildytu Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo".      2011-05-16  2013-10-24 
Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas      2010-05-28  2013-10-24 
Direktorės 2010 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 93 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto, 2010-02-12 įsakymu Nr.31 pakeistu ir papildytu Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo"      2010-05-28  2013-10-24 
Direktorės 2010 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 31 "Dėl direktorės 2008-09-25 įsakymu Nr.83 patvirtinto Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo ir papildymo"      2010-02-12  2013-10-24 
Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 83.      2008-09-25  2013-10-24