SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (įm. kodas 190533579)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas      2020-10-15   
Viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo tvarka      2018-11-07   
Įsakymas "Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios"      2017-08-01   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2015-01-05  2017-06-30 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2014-02-28   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-01-22  2014-02-28 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nauja redakcija      2011-03-07   
Bendrosios nuostatos, supaprastintų pirkimų organizavimas, supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys, supaprastintų pirkimų paskelbimas, pirkimo dokumentų rengimas, paaiškinimai, teikimas, pirkimo sutartis, supaprastintas atviras konkursas.       2010-01-26   
Bendrosios nuostatos, pirkimų būdo pasirinkimas, supaprastintų pirkimų dokumentavimas ir ataskaitų pateikimas, informacijos apie supaprastintus pirkimus teikimas, ginčų nagrinėjimas.       2008-12-10   
Bendrosios nuostatos, mažos vertės pirkimų organizavimas, mažos vertės pirkimus atliekantys asmenys, supaprastintų pirkimų paskelbimas, apklausa, mažos vertės pirkimų ypatumai.       2008-12-10   
Bendrosios nuostatos, supaprastintų pirkimų organizavimas, supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys, supaprastintų pirkimų paskelbimas, pirkimo dokumentų rengimas, paaiškinimai, teikimas, pirkimo sutartis, supaprastintas atviras konkursas.       2008-12-10