SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Dienos veiklos centras (įm. kodas 164307319)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Dienos veiklos centro taisyklės, kurios apima poreikių formavimą, pirkimų planavimą, iniciavimą ir pasirengimą jiems, pirkimų vykdymą, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, vykdymą ir jos rezultatų įvertinimą. Parengta pagal Viešųjų pirkimų Tanybos rekomendacijas      2020-06-09   
Įsakymas dėl Dienos veiklos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios ir įstaigoje vykdomų mažos vertės pirkimų aprašo priedų patvirtinimo      2017-07-19   
Organizacoijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija      2016-10-11   
Dienos veiklos centro direktoriaus įsakymas dėl SVPT patvirtinimo      2014-11-24   
Dienos veiklos centro supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės      2014-11-24   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 m.      2014-04-10   
Direktoriaus įsakymas      2014-04-10   
Suparastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 2013-03-26 direktoriaus įsakymu Nr. V1-08      2013-03-26   
direktoriaus įsakymas dėl DVC supaprastintų taisyklių atitaisymo      2012-03-07   
Dienos veiklos centro supaprastintų VP taisyklės ir priedai      2012-02-17   
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2011-02-21   
Direktoriaus įsakymas      2010-09-13   
supaprastintos Vp taisyklės 2010-08-19      2010-09-13   
ĮSAKYMAS DĖL DIENOS VEIKLOS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO       2010-04-06   
Direktoriaus įsakymas Dėl Dienos veiklos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo      2009-12-28   
dienos veiklos centro supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės(patvirtintos 2009 -12 -23 )      2009-12-28   
taisyklės          2009-04-02