SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (įm. kodas 190990439)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro tvarkos aprašas      2019-03-12   
Viešųjų pirkimų taisyklės        2016-11-22  2018-01-23 
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų patvirtinimo      2015-01-16  2016-11-22 
Viešųjų pirkimų taisyklės      2015-01-16  2016-11-21 
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės      2014-04-18  2015-01-12 
Įsakymas      2014-04-18  2015-01-12 
Utenos vaikų globos namų direktoriaus įsakymas      2012-09-10  2014-01-02 
Utenos vaikų globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2012-09-10  2014-01-02 
Supaprastintos VPT 2009-10-28      2009-11-02  2012-09-10 
isakymas del Taisykiu pakeitimo      2009-03-30  2009-10-28 
atnaujintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2009-03-30  2009-10-28 
ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO       2008-10-10   
Utenos vaikų globos namų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taikant supaprastintus pirkimus taisyklės      2008-10-10  2009-03-30