SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (įm. kodas 190990439)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas        2020-03-04   
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas      2019-12-20  2020-03-02 
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro tvarkos aprašas      2019-03-12  2019-10-15 
Viešųjų pirkimų taisyklės        2016-11-22  2018-01-23 
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų patvirtinimo      2015-01-16  2016-11-22 
Viešųjų pirkimų taisyklės      2015-01-16  2016-11-21 
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės      2014-04-18  2015-01-12 
Įsakymas      2014-04-18  2015-01-12 
Utenos vaikų globos namų direktoriaus įsakymas      2012-09-10  2014-01-02 
Utenos vaikų globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2012-09-10  2014-01-02 
Supaprastintos VPT 2009-10-28      2009-11-02  2012-09-10 
isakymas del Taisykiu pakeitimo      2009-03-30  2009-10-28 
atnaujintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2009-03-30  2009-10-28 
ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO       2008-10-10   
Utenos vaikų globos namų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų taikant supaprastintus pirkimus taisyklės      2008-10-10  2009-03-30