SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namai (įm. kodas 175012170)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Dėl direkt. 2018-08-01 įsak Nr. D-23 "Dėl VP komis. sudar., darbo regl.bei VP organiz. ir vykdymo taisyk. patvirt." pakeitimo      2020-03-19   
VP organizavimo ir vykdymo taisyklės 2018-11-26 (negalioja)      2018-11-29  2020-03-16 
Įsakymas dėl VP taisyklių pakeitimo (negalioja)      2018-11-29  2020-03-16 
Įsakymas dėl VP komisijos sudarymo, darbo reglamento bei VP taisyklių patvirtinimo      2018-10-05   
Įsakymas dėl VP taisyklių bei darbo reglamento pripažinimo netekusių galios (neaktualus)      2018-10-05   
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės (negalioja)      2018-10-05  2020-03-16 
Šalčininkų raj. savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (negalioja)        2015-04-03  2018-08-01