SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Studijų kokybės vertinimo centras (įm. kodas 111959192)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMU NR. V-70, PAKEITIMO      2019-12-30   
MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLĖS (taikomos nuo 2019-08-01, konsoliduota redakcija nuo 2018-07-10)      2019-07-10   
MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLĖS (taikomos nuo 2019-08-01)      2019-07-03   
ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      2017-07-12   
ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      2017-07-12   
ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      2017-07-12   
ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      2017-07-11   
Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-94, pakeitimas      2015-02-09   
Aktuali supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija      2014-01-02   
ĮSAKYMAS DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, PATVIRTINTŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2011 M. KOVO 25 D. ĮSAKYMU NR. 1-01-37, PAKEITIMO       2012-05-08   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių papildymas      2011-11-22   
Studijų kokybės vertinimo centro Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės      2011-11-17   
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, pakeistos Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės      2011-11-16   
Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (2011-03-25)      2011-03-30   
STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (2010 m. birželio 23 d. redakcija)      2010-06-23   
2009 m. lapkričio 2 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr.1-96 "Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-125 „Dėl Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"      2009-11-05   
2009 m. balandžio 14 d. Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas Nr. 1-31 "Dėl Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 1-125 "Dėl studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"      2009-04-15   
Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-09-24   
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1-125 "Dėl Studijų kokybės vertinimo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo"       2008-09-24