SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (įm. kodas 125817744)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
2019-07-03 įsakymu Nr. (1.2)NO-3-9 patvirtintų Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašo papildymas      2019-03-05   
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2017-07-03 įsakymas Nr. (1.2)NO-3-9 "Dėl mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo ir viešųjų pirkimų komisijos sudarymo"      2017-10-09   
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2017-05-15   
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2017-05-09   
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus 2017-05-05 įsakymas Nr. (1.2)NO-3-5 "Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo"      2017-05-09   
Supaprtastinų viešųjų pirkimų taisyklės      2015-07-31   
Dėl viešųjų supaprastintų pirkimų tvarkos, pirkimų komisijos, jos darbo reglamento ir pirkimo organizatoriaus patvirtinimo      2015-07-31   
Vilniaus VGTPT supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2015-03-20   
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos supaparatintų viešųjų pirkimų taisyklės      2014-10-31   
Vilniaus valstybės garantuojamos teinės pagalbos tarnybos 2014-10-31 direktoriaus įsakymas Nr (1.6.) T-35      2014-10-31   
Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių      2013-03-13   
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės      2013-03-13   
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 2010-07-27 direktoriaus įsakymas Nr. (1.6.)-T-35-10      2010-07-29   
Supaprastinų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės      2010-07-29   
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-10-27   
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl Mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo      2008-10-24   
Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos mažos vertės prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų taisyklės      2008-10-24