SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (įm. kodas 126125624)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
Supaprastintos taisyklės_2017_01_19      2017-02-17   
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2017-01-19      2017-01-20   
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2015-01-01      2015-01-05   
Taisyklių pakeitimas, atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus.      2014-01-15   
Taisyklių papildymas 130.3 punktu bei 137.11 punkto pakeitimas/papildymas.      2013-01-28   
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (aktuali redakcija nuo 2012-11-26)      2012-11-26   
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2010 m. balandţio 15 d. įsakymu Nr. 2010/8 -66 patvirtintos taisyklės (2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 2012/8-48 redakcija).      2012-03-06   
Nauja supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija.Nuo 2011-08-21      2011-08-29   
Nauja supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių redakcija.      2011-02-03  2011-08-20 
2010-11-23 VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas Nr. 2010/8-205 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PAKEITIMO"      2010-11-24   
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS NUO 2010-11-24      2010-11-24  2011-02-02 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS       2010-06-14  2010-11-23 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS NUO 2010-04-15      2010-04-27  2010-06-10 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ PIKRIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO      2008-10-09   
VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau tekste – CPVA) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.      2008-10-09