SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka (įm. kodas 187935176)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
VP Tvarkos aprašas ir įsakymas      2019-06-19   
Viešųjų pirkimų taisyklės redakcija (aktuali redakcija)        2016-06-12   
Viešųjų pirkimų taisyklės ir įsakymas        2013-02-25   
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos supaprastintų viešujų pirkimų taisyklės ir įsakymas (akuali redakcija)        2012-01-19  2013-02-25 
Įsakymas tvirtinantis taisykles      2010-11-05   
Dusetų savivaldybės ir parapijos bendruomenės santalkos viešųjų pirkimų taisyklės, kurių pagalba vykdysime pirkimus      2010-11-05  2012-01-19