SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (įm. kodas 304065817)
Aprašymas Rinkmenos VPT gavimo data Paskelbimo data Galioja iki
TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIEKAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS      2018-08-10  2021-11-12 
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės        2015-08-18  2017-06-30 
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Šios Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų planavimo, organizavimo ir ataskaitų teikimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, supaprastintų pirkimų dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.       2015-07-24  2017-06-30