At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Viešoji įstaiga NAUJININKŲ POLIKLINIKA
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 124243990, Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Tel.: (8 5) 216 44 35, Faks.: (8 5) 216 6830, naupol@gmail.com, www.naupol.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
134330   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 124243990  Viešoji įstaiga NAUJININKŲ POLIKLINIKA
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Telefonas
 (8 5) 216 44 35 Faksas  (8 5) 216 6830
El. pašto adresas
 naupol@gmail.com
Interneto svetainės adresas
 www.naupol.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Klinikinės diagnostikos laboratoriniai reagentai ir priemonės 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  33696000-5
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 300096612
 Uždaroji akcinė bendrovė "Bioeksma"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-04-12  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 18.579,21
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistas
Vardas, pavardė
  Artūras  Zalaga
Telefonas
  (8 5) 216 44 35
Elektroninio pašto adresas:
  arturas.zalaga@gmail.com


  _____Direktorė_____   __________   _____Vilija Kristina  Židonienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)