At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos kariuomenė
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius, Tel.: +370 527785215, Faks.: +370 52103793, ieva.stepulyte@mil.lt, www.kam.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
166364   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188732677  Lietuvos kariuomenė
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius
Telefonas
 +370 527785215 Faksas  +370 52103793
El. pašto adresas
 ieva.stepulyte@mil.lt
Interneto svetainės adresas
 www.kam.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Ekipuotės prekių pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  44511110-9
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 303082094
 ARMY SUPPLY, UAB
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 5
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-10-16  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 104.910,00
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  LK MRD Įsigijimų poskyrio vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Stepulytė  Ieva
Telefonas
  852785215
Elektroninio pašto adresas:
  Ieva.Stepulyte@mil.lt


  _____LK FAD I turto apskaitos skyriaus vedėja_____   __________   _____Kristina  Ulanovskaja_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)