At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Aleksandro Stulginskio universitetas
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111950962, Studentų g. 11, 53067 Akademija, Kauno r., Tel.: +370 37 397500, asu@asu.lt, http://www.asu.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
165874   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 111950962  Aleksandro Stulginskio universitetas
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Studentų g. 11, 53067 Akademija, Kauno r.
Telefonas
 +370 37 397500 Faksas  
El. pašto adresas
 asu@asu.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.asu.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Laboratorinė įranga XII paketas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  38000000-5
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 803
 užsienio įmonė
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 Bruker Baltic OU

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 6
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-11-30  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 4.496,00
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų vyresn. vadybininkė
Vardas, pavardė
  Irena  Simonaitienė
Telefonas
  +370 37 752331
Elektroninio pašto adresas:
  irena.simonaitiene@asu.lt


  _____Prorektorius_____   __________   _____Vidmantas  Butkus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)