At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas

herbas

Valstybinis studijų fondas
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 191722967, A. Goštauto g. 12-407, LT-01108 Vilnius, Tel.: (8 5) 263 9152, Faks.: (8 5) 263 9153, fondas@vsf.lt, www.vsf.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
167997   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 191722967  Valstybinis studijų fondas
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 A. Goštauto g. 12-407, LT-01108 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 263 9152 Faksas  (8 5) 263 9153
El. pašto adresas
 fondas@vsf.lt
Interneto svetainės adresas
 www.vsf.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kompiuterinės įrangos pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
 
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 121929614
 UAB "Alna Intelligence"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-12-17  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 108.077,20
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas
Vardas, pavardė
  Tomas  Gaubys
Telefonas
  +370 205 3964
Elektroninio pašto adresas:
  tomas.gaubys@vsf.lt


  _____Valstybinio studijų fondo direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus funkcijas_____   __________   _____Algis  Zubrus_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)