At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Aleksandro Stulginskio universitetas
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 111950962, Studentų g. 11, LT-53361, Akademijos mstl., Kauno r., Tel.: (8 37) 752300
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
126187   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 111950962  Aleksandro Stulginskio universitetas
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Studentų g. 11, LT-53361, Akademijos mstl., Kauno r.
Telefonas
 (8 37) 752300 Faksas  
El. pašto adresas
 
Interneto svetainės adresas
 
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO CENTRINIŲ RŪMŲ KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO IR DARBO PROJEKTŲ PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO, VIEŠINIMO STENDŲ ĮRENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45000000-7
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 
 

Ūkio subjektų grupė:  
    Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Mitnija"  
    Kodas 134511472  
    Pavadinimas UAB "Caverion Lietuva"  
    Kodas 211495540  
    Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "JAS"  
    Kodas 132816735  
2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-01-30  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 2.491.407,57
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų vadybininkė
Vardas, pavardė
  Jurevičienė  Neringa
Telefonas
  +370 37 788131
Elektroninio pašto adresas:
  neringa.jureviciene@asu.lt


  _____Prorektorė_____   __________   _____Laima  Taparauskienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)