At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188752740, J. Lelevelio g. 6, LT- 01103 Vilnius, Tel.: (8 5) 239 1175, Faks.: (8 5) 239 1176, info@zuv.lt, www.zuv.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
168474   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188752740  Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 J. Lelevelio g. 6, LT- 01103 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 239 1175 Faksas  (8 5) 239 1176
El. pašto adresas
 info@zuv.lt
Interneto svetainės adresas
 www.zuv.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
UNGURIŲ (BIOLOGINĖS MEDŽIAGOS) PIRKIMAS 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  03310000-5
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 193024929
 Rusnės gamtos fondas
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-12-16  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 8.650,00
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas
Vardas, pavardė
  Gediminas  Golcevas
Telefonas
  +370 5 2100 509
Elektroninio pašto adresas:
  gediminas.golcevas@zuv.lt


  _____Direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Aidas  Adomaitis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)