At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas

herbas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188710638, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Tel.: (8 5) 232 9600, Faks.: (8 5) 232 9609, lakd@lakd.lt, http://www.lakd.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
129936   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188710638  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 232 9600 Faksas  (8 5) 232 9609
El. pašto adresas
 lakd@lakd.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.lakd.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontalusis ženklinimas Klaipėdos, Tauragės apskrityse ir kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 2013-2015 m. 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45233221-4
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 222288190
 Uždaroji akcinė bendrovė "BISERIS"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-11-12  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 7.406.545,25
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja
Vardas, pavardė
  Milda  Losienė
Telefonas
  (8 5) 232 9727
Elektroninio pašto adresas:
  milda.losiene@lakd.lt


  _____Direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Juozas  Gedvilas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)