At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190272175, Ligoninės g. 12, Tel.: +370 31556315, Faks.: +370 31575530, sileikiene@ligonine.lt, http://www.ligonine.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
156510   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 190272175  Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Ligoninės g. 12
Telefonas
 +370 31556315 Faksas  +370 31575530
El. pašto adresas
 sileikiene@ligonine.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.ligonine.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Medicinos įrangos techninės priežiūros, techninės būklės tikrinimo, metrologinės patikros, kokybės kontrolės, darbo vietų stebėsenos ir remonto paslaugos 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  50421000-2
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 110323729
 Uždaroji akcinė bendrovė "MEDITA"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 22
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-12-30  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 405,41
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų organizatorė
Vardas, pavardė
  Janina  Šileikienė
Telefonas
  +370 315 56315
Elektroninio pašto adresas:
  sileikiene@ligonine.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Artūras  Vasiliauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)