At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
UAB "Druskininkų vandenys"
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 301500997, M. K. Čiurlionio g. 5-18, Druskininkai, Tel.: (370-313) 524 15, vanduo@is.lt, http://www.drusvand.lt/
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
152258   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 301500997  UAB "Druskininkų vandenys"
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 M. K. Čiurlionio g. 5-18, Druskininkai
Telefonas
 (370-313) 524 15 Faksas  
El. pašto adresas
 vanduo@is.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.drusvand.lt/
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 6  Įmonė, veikianti geriamojo vandens gamybos, perdavimo ar paskirstymo sektoriuose ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Leipalingyje ir Druskininkuose 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45231300-8
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 
 

Ūkio subjektų grupė:  
    Pavadinimas UAB "IRDAIVA"  
    Kodas 300122690  
    Pavadinimas UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLUNGĖS LAGŪNA"  
    Kodas 169901489  
    Pavadinimas UAB "EIGESA"  
    Kodas 125759732  
2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-11-24  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 1.883.470,62
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Inžinierius technologas
Vardas, pavardė
  Mindaugas  Naujalis
Telefonas
  +370 313 51743
Elektroninio pašto adresas:
  mindaugas@drusvand.lt


  _____Direktorius_____   __________   _____Vidas  Jakimavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)