At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 255450080, VĮ Ignalinos AE, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k. 31146 Visagino sav., Tel.: (8 386) 2 89 85, Faks.: (8 386) 2 43 96, iae@iae.lt, www.iae.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
162487   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 255450080  Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 VĮ Ignalinos AE, Elektrinės g. 4, Drūkšinių k. 31146 Visagino sav.
Telefonas
 (8 386) 2 89 85 Faksas  (8 386) 2 43 96
El. pašto adresas
 iae@iae.lt
Interneto svetainės adresas
 www.iae.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kopijavimo ir kompiuterinės įrangos bei jų atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  30125000-1
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 300513205
 UAB "REAVITA"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 3
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2016-01-06  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 5.356,67
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Sutarčių specialistė
Vardas, pavardė
  Jolanta  Zabolevičienė
Telefonas
  +370 386 24163
Elektroninio pašto adresas:
  zabolevichiene@iae.lt


  _____Pirkimų ir sutarčių skyriaus sutarčių administravimo grupės vadovas_____   __________   _____Valerij  Chmelevskij_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)