At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 90002, Pelesos g. 10, 02111 Vilnius, Tel.: (8 5) 269 2805, l.laattujeva@litrail.lt, www.litrail.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
89832   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 90002  AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Pelesos g. 10, 02111 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 269 2805 Faksas  
El. pašto adresas
 l.laattujeva@litrail.lt
Interneto svetainės adresas
 www.litrail.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 11  Įmonė, veikianti geležinkelio paslaugų srityje ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Riedmenų mazgų, agregatų remonto ir patikros bei medžiagų analizės paslaugų pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  50220000-3
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 126280418
 Uždaroji akcinė bendrovė Vilniaus lokomotyvų remonto depas
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2011-04-09  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 63.397,82
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  vyresnioji vadybininkė
Vardas, pavardė
  Latatujeva  Loreta
Telefonas
  +370 5 2692805
Elektroninio pašto adresas:
  l.latatujeva@litrail.lt


  _____Teisės ir personalo departamento direktorė_____   __________   _____Asta  Montrimienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)