At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Gamtos tyrimų centras
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302470603, Akademijos g. 2, Vilnius, Tel.: +370 5 272 92 57, Faks.: +370 5 272 93 52, sekretoriatas@gamtostyrimai.lt, http://www.gamtostyrimai.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
128320   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302470603  Gamtos tyrimų centras
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Akademijos g. 2, Vilnius
Telefonas
 +370 5 272 92 57 Faksas  +370 5 272 93 52
El. pašto adresas
 sekretoriatas@gamtostyrimai.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.gamtostyrimai.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
BENDRASIS LABORATORINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  38400000-9
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 300002253
 UAB "Interautomatika"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 7
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2012-12-18  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 1.101,08
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų specialistė
Vardas, pavardė
  Lileikienė  Jolanta
Telefonas
  +370 5 2729728
Elektroninio pašto adresas:
  jolanta.lileikiene@gamtostyrimai.lt


  _____Direktoriaus pavaduotojas administracijai_____   __________   _____Deimantas  Šatikas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)