At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas

herbas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 211959040, Šilo g. 5a, LT-10322 Vilnius, Tel.: (8 5) 210 3580, anzela.tamosaitiene@mil.lt, http://www.lka.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
144188   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 211959040  Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Šilo g. 5a, LT-10322 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 210 3580 Faksas  
El. pašto adresas
 anzela.tamosaitiene@mil.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.lka.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 4  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Žuvų ir žuvies produktų, pieno ir pieno gaminių, daržovių ir vaisių, mėsos ir žuvies konservų, duonos gaminių, sausų davinių įsigijimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  15200000-0
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 151181991
 Uždaroji akcinė bendrovė "Pakma"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 11
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-12-26  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 80.152,26
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Įsigijimų skyriaus viršininkė
Vardas, pavardė
  Anžela  Tamošaitienė
Telefonas
  +370 5 2103580
Elektroninio pašto adresas:
  anzela.tamosaitiene@mil.lt


  _____Viršininko pavaduotojas aprūpinimui_____   __________   _____Jonas  Minkevičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)