At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos bankas
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188607684, Gedimino pr.6, LT-01103 Vilnius, Tel.: (8 5) 268 0029
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
167527   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188607684  Lietuvos bankas
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Gedimino pr.6, LT-01103 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 268 0029 Faksas  
El. pašto adresas
 
Interneto svetainės adresas
 
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Nešiojamųjų 15-16 colių kompiuterių su jungčių stotelėmis ir monitoriais pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  30213100-6
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 122588443
 UAB ATEA
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-12-17  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 55.660,00
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Krumina  Lucija
Telefonas
  +370 5268 0202
Elektroninio pašto adresas:
  lkrumina@lb.lt


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė_____   __________   _____Lucija  Krumina_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)