At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188777932, Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, Tel.: (8 343) 95 276, Faks.: (8 343) 95 276, priimamasis@kazluruda.lt, www.kazluruda.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
135249   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188777932  Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda
Telefonas
 (8 343) 95 276 Faksas  (8 343) 95 276
El. pašto adresas
 priimamasis@kazluruda.lt
Interneto svetainės adresas
 www.kazluruda.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos pastato, esančio S.Daukanto g. 17, rekonstrukcijos darbai 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45214200-2
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 
 

Ūkio subjektų grupė:  
    Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė "Struktūra"  
    Kodas 133457694  
    Pavadinimas UAB "NIMETUS"  
    Kodas 301657564  
    Pavadinimas A. Žilinskio ir ko UAB  
    Kodas 158102142  
2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-07-05  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 724.050,05
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Virginija  Razulevičienė
Telefonas
  (8 343) 68 631
Elektroninio pašto adresas:
  virginija.razuleviciene@kazluruda.lt


  _____Administracijos direktorius_____   __________   _____Valdas  Kazlas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)