At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Pagėgių savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188746659, Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai, Tel.: (8 441)5 74 82, Faks.: (8 441)5 78 74, info@pagegiai.lt, www.pagegiai.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
106602   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188746659  Pagėgių savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Vilniaus g. 9, LT-99288 Pagėgiai
Telefonas
 (8 441)5 74 82 Faksas  (8 441)5 78 74
El. pašto adresas
 info@pagegiai.lt
Interneto svetainės adresas
 www.pagegiai.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS BEI LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO PASLAUGOS 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  71000000-8
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 144561299
 Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-10-16  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 24.148,82
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytos pirkimo sutartys ES struktūrinių fondų finansuojamiems projektams Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-71-017, VP3-1.2VRM-01-R-71-003, VP2-4.4-SM-02-R-71-012, VP3-3.4-ŪM-04-R-71-011, VP3-1.2-VRM-01-R-71-012, VP3-1.2-VRM-01-R-71-015, 3KA-KT-11-1-005292-PR001, LEADER-10-PAGĖGIAI-01-012, LEADER-10-PAGĖGIAI-01-013, LEADER-10-PAGĖGIAI-01-014.
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Rasa  Žuklijūtė
Telefonas
  +370 441 57389
Elektroninio pašto adresas:
  r.zuklijute@pagegiai.lt


  _____Administracijos direktorė_____   __________   _____Dainora  Butvydienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)