At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
AB "Klaipėdos vanduo"
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 140089260, Ryšininkų g. 11, Klaipėda, Tel.: +370 46 466201, Faks.: +370 46 466179, Vytautas.Lekstutis@vanduo.lt, http://www.vanduo.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
142195   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 140089260  AB "Klaipėdos vanduo"
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Ryšininkų g. 11, Klaipėda
Telefonas
 +370 46 466201 Faksas  +370 46 466179
El. pašto adresas
 Vytautas.Lekstutis@vanduo.lt
Interneto svetainės adresas
 http://www.vanduo.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 6  Įmonė, veikianti geriamojo vandens gamybos, perdavimo ar paskirstymo sektoriuose ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Tiesioginio debeto informacijos apdorojimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  72330000-2
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 111629419
 Fitek LT, UAB
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2016-01-15  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 8.631,87
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Viešųjų pirkimų skyriaus viršininko pavad.
Vardas, pavardė
  Lekstutis  Vytautas
Telefonas
  +370 46 466201
Elektroninio pašto adresas:
  Vytautas.Lekstutis@vanduo.lt


  _____Pardavimų departamento direktorius_____   __________   _____Dangeras  Aleksandrovas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)