At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Pakruojo rajono savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 288733050, Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, Tel.: (8 421) 69 088, 69 090, savivaldybe@pakruojis.lt, www.pakruojis.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
153452   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 288733050  Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Telefonas
 (8 421) 69 088, 69 090 Faksas  
El. pašto adresas
 savivaldybe@pakruojis.lt
Interneto svetainės adresas
 www.pakruojis.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Kruojos g. Pakruojo m. rekonstravimo darbai 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45200000-9
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 147710353
 Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-09-07  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 342.237,02
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Ilekytė  Eglė
Telefonas
  +370 421 69085
Elektroninio pašto adresas:
  egle.ilekyte@pakruojis.lt


  _____Administracijos direktorė_____   __________   _____Erika  Kižienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)