At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Telšių rajono savivaldybės administracija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 180878299, Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, Tel.: +370 44456196, Faks.: +370 44452229, albina.rociuviene@telsiai.lt, www.telsiai.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
133968   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 180878299  Telšių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Telefonas
 +370 44456196 Faksas  +370 44452229
El. pašto adresas
 albina.rociuviene@telsiai.lt
Interneto svetainės adresas
 www.telsiai.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 3  Savivaldybių ar teritorinis valstybinio administravimo subjektas

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
1 430 000 Lt kredito linija 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  66113000-5
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 112029270
 AB DNB bankas
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 AB DNB bankas

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-04-14  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 12.611,71
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja
Vardas, pavardė
  Albina  Ročiuvienė
Telefonas
  +370 44456196
Elektroninio pašto adresas:
  albina.rociuviene@telsiai.lt


  _____Administracijos direktoriaus pavaduotojas_____   __________   _____Kęstutis  Anglickas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)