At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
AB LESTO
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302577612, Aguonų g.24, Vilnius, Tel.: (8 5) 251 2840
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
162098   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302577612  AB LESTO
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Aguonų g.24, Vilnius
Telefonas
 (8 5) 251 2840 Faksas  
El. pašto adresas
 
Interneto svetainės adresas
 
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 7  Įmonė, veikianti elektros gamybos, perdavimo ar paskirstymo sektoriuose ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
(Nr. 5596) 0,4 kV OL iš Vd-310 keitimo į KL Krivilių k., Vydenių sen., Varėnos r. sav. darbai 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45311000-0
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 151241673
 Uždaroji akcinė bendrovė "ELEKTRIFIKACIJOS DARBAI"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-12-28  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 108.556,12
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 2015-10-29 priimtas sprendimas neskaičiuoti delspinigių nuo 2015-09-11 iki 2015-10-23
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Procesų koordinatorius
Vardas, pavardė
  Tamašauskas  Artūras
Telefonas
  +370 682 19468
Elektroninio pašto adresas:
  arturas.tamasauskas@le.lt


  _____Procesų koordinatorius_____   __________   _____Artūras  Tamašauskas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)