At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 90002, Pelesos g. 10, 02111 Vilnius, Tel.: (8 5) 269 2054, Faks.: (8 5) 269 3944, passenger@litrail.lt, www.litrail.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
93376   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 90002  AB 'Lietuvos geležinkeliai' Keleivių vežimo direkcija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Pelesos g. 10, 02111 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 269 2054 Faksas  (8 5) 269 3944
El. pašto adresas
 passenger@litrail.lt
Interneto svetainės adresas
 www.litrail.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 11  Įmonė, veikianti geležinkelio paslaugų srityje ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Lašų sugerėjų ir popierinių padėklų pirkimas (AP) 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  22000000-0
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 111490193
 Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICDECOR"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2010-09-07  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 62,18
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyresn. vadybininkė
Vardas, pavardė
  Diana  Šabanaitė
Telefonas
  +370 5 2692933
Elektroninio pašto adresas:
  d.sabanaite@litrail.lt


  _____Teisės ir personalo departamento direktorė_____   __________   _____Asta  Montrimienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)