At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188659229, Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 16 46, Faks.: (8 5) 266 67 61, info@vkontrole.lt, www.vkontrole.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
170829   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188659229  Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 262 16 46 Faksas  (8 5) 266 67 61
El. pašto adresas
 info@vkontrole.lt
Interneto svetainės adresas
 www.vkontrole.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Mokymo paslaugų pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  80511000-9
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 135021457
 VIEŠOJI ĮSTAIGA VIEŠOSIOS POLITIKOS IR VADYBOS INSTITUTAS
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2016-02-02  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 1.200,00
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Bendrųjų reikalų departamento Ūkio ir pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Jolanta  Zubienė
Telefonas
  +370 5 2666 801
Elektroninio pašto adresas:
  jolanta.zubiene@vkontrole.lt


  _____Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas_____   __________   _____Arūnas  Keraminas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)