At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190789945, Mindaugo g. 42A-1, LT-01311 Vilnius, Tel.: (8 5) 272 1106, 273 4796, Faks.: (8 5) 273 4796, centras@tpnc.lt, www.tpnc.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
147352   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 190789945  Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Mindaugo g. 42A-1, LT-01311 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 272 1106, 273 4796 Faksas  (8 5) 273 4796
El. pašto adresas
 centras@tpnc.lt
Interneto svetainės adresas
 www.tpnc.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2014 metais 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  50421100-3
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 135679829
 Viešoji įstaiga "Sigana"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 2
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2015-02-27  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 24.096,39
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Direktoriaus pavaduotoja
Vardas, pavardė
  Elena  Nekrošaitė
Telefonas
  (8 5) 273 4796
Elektroninio pašto adresas:
  elena.nekrosaite@tpnc.lt


  _____Direktorė_____   __________   _____Ilona  Ogurcova_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)