At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
AB 'Lietuvos geležinkeliai'
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 110053842, Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Tel.: (8 5) 269 3058, Faks.: (8 5) 269 3054, anzela.p@litrail.lt, www.litrail.lt
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
141287   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 110053842  AB 'Lietuvos geležinkeliai'
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 269 3058 Faksas  (8 5) 269 3054
El. pašto adresas
 anzela.p@litrail.lt
Interneto svetainės adresas
 www.litrail.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 11  Įmonė, veikianti geležinkelio paslaugų srityje ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
MT-5-11. Draudimo paslaugų pirkimas 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  66510000-8
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 302279548
 If P&C Insurance AS filialas
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 2
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2016-01-03  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 12.217,60
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų skyriaus vyr. specialistė
Vardas, pavardė
  Anželita  Pajaujienė
Telefonas
  (8-5) 269 3058
Elektroninio pašto adresas:
  anzela.p@litrail.lt


  _____Pirkimų skyriaus viršininkas_____   __________   _____Saulius  Braziulis_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)