At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
LITGRID AB
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302564383, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Tel.: +370 5 278 27 77, Faks.: +370 5 272 39 86, info@litgrid.eu, www.litgrid.eu
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
147579   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302564383  LITGRID AB
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius
Telefonas
 +370 5 278 27 77 Faksas  +370 5 272 39 86
El. pašto adresas
 info@litgrid.eu
Interneto svetainės adresas
 www.litgrid.eu
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 7  Įmonė, veikianti elektros gamybos, perdavimo ar paskirstymo sektoriuose ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Vėjo energijos jėgainių parko „Pagėgiai 13“ prijungimo prie elektros perdavimo tinklų statybos darbai 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  45231400-9
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 158102142
 A. Žilinskio ir ko UAB
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2016-01-11  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 3.040.767,72
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimo vadybininkė
Vardas, pavardė
  Ružinskaitė  Jurgita
Telefonas
  +370 5 2782030
Elektroninio pašto adresas:
  jurgita.ruzinskaite@litgrid.eu


  _____Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė_____   __________   _____Jurgita  Žalkauskė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)