At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188683671, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius, Tel.: (8 5) 219 3400, dmm@lrkm.lt, http://lrkm.lrv.lt/
(įstaigos duomenys)
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
(At-8 tipinė forma)
 
ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. PIRKIMO NUMERIS
168012   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188683671  Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 219 3400 Faksas  
El. pašto adresas
 dmm@lrkm.lt
Interneto svetainės adresas
 http://lrkm.lrv.lt/
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
2007-2013 m. laikotarpio ES struktūrinės paramos poveikio kultūrai vertinimo paslaugos 
2. PIRKIMO OBJEKTO KODAS (-AI) PAGAL BVPŽ
  79419000-4
IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)
1. Tiekėjas
 302738364
 UAB "ESTEP Vilnius"
Tiekėjo pavadinimo patikslinimas
 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS
 1
(Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį)


V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) REZULTATAI
1. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGA:
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta
pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) pripažinta negaliojančia
kiti pagrindai

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) PABAIGOS DATA
 2016-11-28  
3. FAKTINĖ PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) VERTĖ (EUR)
 43.802,00
4. PRITAIKYTOS PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

VI. KITA INFORMACIJA
 
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Elmyra  Eidejienė
Telefonas
  (8 5) 203 0859
Elektroninio pašto adresas:
  elmyra.eidejiene@lrkm.lt


  _____Ministerijos kancleris_____   __________   _____Laimonas  Ubavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)