Lietuvos kariuomenė
 
Juridinių asmenų registras, 188732677, Šv. Ignoto g. 8/29, LT-01120 Vilnius, Tel.: (8 5) 273 55 69, Faks.: (8 5) 273 56 46, LK.kanceliarija@mil.lt, www.lietuvoskariuomene.lt

Viešųjų pirkimų tarnybai


KASMETINĖ ATASKAITA UŽ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS, ATLIKTUS GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE
  

20       m.                        d. Nr.                
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2015   
II. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS
 1  

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis
Sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Pirkimų skaičius Sudarytų pirkimo sutarčių vertė (EUR) Pirkimų skaičius
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 
Iš viso: 0,00  0,00 

3. Mažos vertės pirkimai, kuomet pirkimo įgaliojimai buvo suteikti Centrinei perkančiajai organizacijai
  Pirkimų skaičius
   Įsigyjant prekių ir (arba) paslaugų 0,00 
   Atliekant prekių, paslaugų ar darbų pirkimų procedūras
   Sudarant preliminariąsias viešojo pirkimo-pardavimo sutartis
Iš viso:


4. Mažos vertės pirkimai pagal pirkimo objekto rūšį ir informacijos slaptumo žymą
Pirkimo objekto rūšis Slaptumo žyma Įslaptinta informacija nenaudojama Iš viso:
Slaptai Konfidencialiai Riboto naudojimo
   Prekės
   Paslaugos
   Darbai
Iš viso:

IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Pirkimo numeris Preliminarioji sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Sutarties sudarymo data Tiekėjo kodas Tiekėjo pavadinimas Patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  134067  2013-06-28  300580613  KUEHNE + NAGEL, UAB    8  16.438,76
 2  134067  2013-06-28  110535550  Uždaroji akcinė bendrovė "DSV Transport"    11  112.534,70
 3  134067  2013-06-28  300656908  Hellmann Worldwide Logistics, UAB    7  111.503,59
 4  134067  2013-06-28  302099557  UAB "Baltkonta"    9  50.946,08
 5  139473  2013-11-07  302439223  UAB "ProAuto LT"    2  14.948,14
 6  139473  2013-11-07  220376460  UAB 'NOTA BENE'    2  77.923,90
 7  139473  2013-11-07  135456559  Uždaroji akcinė bendrovė "Autokurtas"    2  21.324,66
 8  139291  2013-12-06  807  KITI  Heckler & Koch GMBH  1  19.056,35

Iš viso    42  424.676,18
V. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VI. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  skyriaus vedėja
Vardas, pavardė
  Rima  Ambrazevičienė
Telefonas
  +370 5278 5276
Elektroninio pašto adresas
  Rima.ambrazeviciene@kam.lt


  _____Lietuvos kariuomenės vadas_____   __________   _____Jonas Vytautas  Žukas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)