tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 291349070, Vilniaus g. 16, Tel.: (8 5) 264 96 77
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
15363   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
mikrobiologinių ir parazitologinių diagnostikumų, diagnostinių reagentų pirkimas 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Kiti
2 Kiti
3 Kiti
4 Kiti
5 Kiti
6 Kiti
7 Kiti
8 Kiti
9 Kiti
10 Kiti
11 Kiti
12 Kiti
13 Kiti
14 Kiti
15 ELISA diagnostikumai
16 ELISA diagnostikumai
17 ELISA diagnostikumai
18 ELISA diagnostikumai
19 ELISA diagnostikumai
20 ELISA diagnostikumai
21 ELISA diagnostikumai
22 ELISA diagnostikumai
23 ELISA diagnostikumai
24 ELISA diagnostikumai
25 ELISA diagnostikumai
26 ELISA diagnostikumai
27 ELISA diagnostikumai
28 ELISA diagnostikumai
29 ELISA diagnostikumai
30 ELISA diagnostikumai
31 ELISA diagnostikumai
32 ELISA diagnostikumai
33 ELISA diagnostikumai
34 ELISA diagnostikumai
35 ELISA diagnostikumai
36 ELISA diagnostikumai
37 Mini API diagnostikumai
38 Mini API diagnostikumai
39 Mini API diagnostikumai
40 Mini API diagnostikumai
41 Mini API diagnostikumai
42 Mini API diagnostikumai
43 Mini API diagnostikumai
44 Mini API diagnostikumai
45 Mini API diagnostikumai
46 Mini API diagnostikumai
47 Mini API diagnostikumai
48 Mini API diagnostikumai
49 Mini API diagnostikumai
50 Mini API diagnostikumai
51 Mini API diagnostikumai
52 Mini API diagnostikumai
53 PGR diagnostikumai
54 PGR diagnostikumai
55 PGR diagnostikumai
56 PGR diagnostikumai
57 PGR diagnostikumai
58 PGR diagnostikumai
59 PGR diagnostikumai
60 PGR diagnostikumai
61 PGR diagnostikumai
62 PGR diagnostikumai
63 PGR diagnostikumai
64 PGR diagnostikumai
65 PGR diagnostikumai
66 mini VIDAS diagnostikumai
67 mini VIDAS diagnostikumai
68 mini VIDAS diagnostikumai
69 mini VIDAS diagnostikumai
70 mini VIDAS diagnostikumai
71 mini VIDAS diagnostikumai
72 mini VIDAS diagnostikumai
73 Infekcinių ligų diagnostikumai
74 Infekcinių ligų diagnostikumai
75 Infekcinių ligų diagnostikumai
76 Infekcinių ligų diagnostikumai
77 Infekcinių ligų diagnostikumai
78 Infekcinių ligų diagnostikumai
79 Infekcinių ligų diagnostikumai
80 Infekcinių ligų diagnostikumai
81 Infekcinių ligų diagnostikumai
82 Infekcinių ligų diagnostikumai
83 Alergenų diagnostikumai
84 Alergenų diagnostikumai
85 Alergenų diagnostikumai
86 Alergenų diagnostikumai
87 Agliutaciniai serumai
88 Agliutaciniai serumai
89 Agliutaciniai serumai
90 Agliutaciniai serumai
91 Agliutaciniai serumai
92 Agliutaciniai serumai
93 Agliutaciniai serumai
94 Agliutaciniai serumai
95 Agliutaciniai serumai


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2003-05-16    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2003-04-30 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2003-05-08 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  I. Kanto al. 10-40, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" 111475280  Stirnų g. 27A, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių g. 16, Vilnius  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, Vilnius  Lietuva 
UAB 'Genomas' 145012392  Eigulių g. 21, Vilnius  Lietuva 
UAB "DIAMEDICA" 111768155  Stirnų g. 27A, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 14   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"  33 str. 2 d. 2 p.  Fasuotė neatitinka reikalavimų pateiktų pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje    
 14   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Fasuotė neatitinka reikalavimų pateiktų pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje    
 21   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Testų kiekis rinkinyje neatitinka reikalavimų pateiktų pirkimo techninėje specifikacijoje    
 21   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Testų kiekis rinkinyje neatitinka reikalavimų pateiktų pirkimo techninėje specifikacijoje    
 31   UAB 'Interlux'  33 str. 2 d. 2 p.  Fasuotė neatitinka reikalavimų pateiktų pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje    
 31   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"  33 str. 2 d. 2 p.  Fasuotė neatitinka reikalavimų pateiktų pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje    

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   531,00   
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   531,00   
 2  2   UAB 'Interlux'   720,00   
 3  1   UAB 'Genomas'   850,00   
 5  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 6  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 7  1   UAB 'Interlux'   185,00   
 7  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 8  1   UAB 'Interlux'   185,00   
 8  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   598,00   
 9  1   UAB 'Interlux'   185,00   
 9  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 10  1   UAB 'Genomas'   1.210,00   
 11  1   UAB 'Genomas'   1.210,00   
 12  1   UAB 'Genomas'   1.210,00   
 13  1   UAB 'Genomas'   2.420,00   
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   120,00   
 15  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 16  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   359,00   
 16  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   3.170,40   
 17  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   279,00   
 17  2   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   864,00   
 18  1   UAB 'Interlux'   150,00   
 18  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   198,00   
 19  1   UAB 'Interlux'   325,00   
 22  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.198,00   
 22  2   UAB "DIAMEDICA"   1.560,00   
 22  3   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   1.642,00   
 23  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 23  2   UAB 'Interlux'   430,00   
 24  1   UAB "DIAMEDICA"   1.250,00   
 25  1   UAB "DIAMEDICA"   3.120,00   
 26  1   UAB "DIAMEDICA"   2.340,00   
 27  1   UAB "DIAMEDICA"   2.400,00   
 28  1   UAB "DIAMEDICA"   980,00   
 29  1   UAB "DIAMEDICA"   780,00   
 30  1   UAB "DIAMEDICA"   540,00   
 32  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   577,02   
 32  2   UAB 'Interlux'   2.500,00   
 33  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   247,80   
 34  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   133,34   
 35  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   52,00   
 36  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.094,19   
 36  2   UAB 'Interlux'   6.000,00   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   119,89   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   656,77 ((kiekis - 100 tyr.))  
 38  2   UAB 'Genomas'   300,30 ((kiekis - 25 tyr.))  
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   135,70   
 40  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   656,77 ((kiekis - 100 tyr.))  
 40  2   UAB 'Genomas'   492,80 ((kiekis - 25 tyr.))  
 41  1   UAB 'Genomas'   793,10   
 42  1   UAB 'Interlux'   600,00 ((kiekis - 25 tyr.))  
 42  2   UAB 'Genomas'   3.734,50 ((kiekis - 50 tyr.))  
 42  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.298,72 ((kiekis - 24 tyr.))  
 43  1   UAB 'Interlux'   600,00 ((kiekis - 25 tyr.))  
 43  2   UAB 'Genomas'   1.863,40 ((kiekis - 50 tyr.))  
 43  3   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   2.298,72 ((kiekis - 24 tyr.))  
 44  1   UAB "DIAMEDICA"   295,00   
 45  1   UAB "DIAMEDICA"   397,00   
 46  1   UAB "DIAMEDICA"   397,00   
 47  1   UAB "DIAMEDICA"   305,00   
 48  1   UAB "DIAMEDICA"   340,00   
 49  1   UAB "DIAMEDICA"   315,00   
 50  1   UAB "DIAMEDICA"   288,00   
 51  1   UAB "DIAMEDICA"   350,00   
 52  1   UAB "DIAMEDICA"   350,00   
 53  1   UAB "DIAMEDICA"   440,00   
 54  1   UAB "DIAMEDICA"   288,00   
 55  1   UAB "DIAMEDICA"   1.300,00   
 56  1   UAB "DIAMEDICA"   110,00   
 57  1   UAB "DIAMEDICA"   85,00   
 58  1   UAB "DIAMEDICA"   70,00   
 59  1   UAB "DIAMEDICA"   140,00   
 60  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 60  2   UAB 'Genomas'   850,00   
 61  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 61  2   UAB 'Genomas'   850,00   
 62  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 63  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 63  2   UAB 'Interlux'   720,00   
 63  3   UAB 'Genomas'   850,00   
 64  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 64  2   UAB 'Genomas'   850,00   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 65  2   UAB 'Genomas'   850,00   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.398,00   
 66  2   UAB 'Genomas'   1.700,00   
 67  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   1.398,00   
 67  2   UAB 'Genomas'   1.700,00   
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 68  2   UAB 'Genomas'   850,00   
 69  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 69  2   UAB 'Genomas'   850,00   
 70  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 70  2   UAB 'Genomas'   605,99   
 71  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   699,00   
 71  2   UAB 'Genomas'   820,00   
 72  1   UAB 'Genomas'   949,00   
 73  1   UAB 'Genomas'   3.328,00   
 74  1   UAB 'Genomas'   3.536,00   
 75  1   UAB 'Genomas'   1.800,00   
 76  1   UAB 'Genomas'   950,00   
 77  1   UAB 'Interlux'   912,00   
 77  2   UAB 'Genomas'   1.039,50   
 78  1   UAB 'Genomas'   850,00   
 79  1   UAB 'Genomas'   850,00   
 80  1   UAB 'Genomas'   850,00   
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   950,00   
 81  1   UAB 'Genomas'   850,00   
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   990,00   
 82  1   UAB "DIAMEDICA"   290,00   
 83  1   UAB "DIAMEDICA"   340,00   
 83  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   499,00   
 84  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.199,00   
 85  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   299,00   
 86  1   Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED"   220,00   
 87  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   275,00   
 88  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   78,00   
 90  1   UAB "DIAMEDICA"   126,00   
 91  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   135,00   
 92  1   UAB "DIAMEDICA"   2.880,00   
 93  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1.178,00   
 94  1   UAB "DIAMEDICA"   1.120,00   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1, 2, 5-13, 15-19, 22-30, 32-88, 90-94  2003-06-17  
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus  14, 21, 31  2003-06-05  
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo  3, 4, 20, 89, 95  2003-05-23  
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1, 2
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA") (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.062,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 15, 60-71, 86
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED" (Uždaroji akcinė bendrovė "LABMED") (111475280)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  10.126,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 7-9, 18, 19, 42, 43, 77
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (UAB "Interlux") (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  3.142,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 32-40, 87, 88
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA") (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.026,48 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 10-13, 41, 72-76, 78-81
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Genomas' (UAB "Genomas") (145012392)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  20.806,10 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 24-30, 44-59, 82, 83, 90, 92, 94
Tiekėjo pavadinimas
UAB "DIAMEDICA" (UAB "DIAMEDICA") (111768155)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  21.636,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5, 6, 16, 17, 22, 23, 84, 85, 91, 93
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (Uždaroji akcinė bendrovė "DIAGNOSTINĖS SISTEMOS") (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2003-06-20 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  5.544,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Rosita-Marija  Balčienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  L.e. Kanceliarijos vedėjo pareigas
Vardas, pavardė
  Dijana  Vaicekauskienė
Telefonas
  264 96 52
Elektroninio pašto adresas:
  d.vaicekauskiene@vilniausvsc.lt
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Direktorius_____   __________   _____Romualdas  Brusokas_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)