tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
liepos d. įsakymo Nr. 1S- redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 135044630, Savanorių pr. 369, Tel.: (8 37) 31 16 77, (8 37) 31 16 81
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
15129   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
   

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
diagnostikos reagentai 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Mėgintuvėliai su kapiliarais ir reagentu gliukozei
2 Sisteminis gliukozės tirpalas
3 Standartinis gliukozės tirpalas
4 Membrana gliukozei nustatyti
5 SPA buferis protrombino komplekso (II,VII,X) faktorių nustatymui
6 Kiuvetės Thrombotrack analizatoriui, protrombino komplekso (II,VII,X) faktorių nustatymui
7 Rutuliukai Thrombotrack analizatoriui, protrombino komplekso (II,VII,X) faktorių nustatymui
8 Žinomų normalių reikšmių kontrolė protrombino komplekso (II-VII-X), APTT, Fibrinogeno tyrimams
9 Žinomų patologinių reikšmių kontrolė protrombino komplekso (II-VII-X), APTT, Fibrinogeno tyrimams
10 Reagentas dalinio aktyvinto tromboplastino laiko (DATL) nustatymui
11 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas
12 Buferis baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
13 Blankintojas baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
14 Plokštelės baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
15 Serokardas baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
16 Stikleliai baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
17 Dažai baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
18 Filtrinis popierius baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
19 Terminis popierius baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
20 Aplikatorius baltymų frakcijoms elektroforezės būdu
21 Solutions Pack (Kasetė Na ir K nustatyti)
22 Daily CLEAN K/Na nustatyti
23 Siurbtuko valiklis K/Na nustatyti
24 Kontrolė 2 lygių K/Na nustatyti
25 Popierius (80x12x29) K/Na nustatyti
26 Rinkinys šlapalui
27 Rinkinys geležiai
28 Rinkinys kalciui
29 Rinkinys kreatininui
30 Bendras ir tiesioginis Rinkinys bilirubinui
31 Rinkinys šarminei fosfotazei
32 Rinkinys šlapimo rūgščiai
33 Rinkinys bendram baltymui
34 Tyrimas - bendras cholesterolis
35 Tyrimas - HDL cholesterolis
36 Tyrimas - trigliceridai
37 Rinkinys SGPT kepenų fermentų nustatymui
38 Rinkinys SGOT kepenų fermentų nustatymui
39 Rinkinys alfa amilazei
40 Rinkinys magniui
41 Rinkinys nustatyti C-reaktyviniam baltymui - kiekybinis
42 Rinkinys nustatyti C-reaktyviniam baltymui - latex
43 Rinkinys nustatyti RF
44 Rinkinys fosforui
45 Gliutamiltransferazė
46 Albuminas
47 Isoton III hematologiniam tyrimui
48 Coulter CLENZ hematologiniam tyrimui
49 Scatter PAK hematologiniam tyrimui
50 Lyse diff hematologiniam tyrimui
51 Kontrolinis kraujas N 5C hematologiniam tyrimui
52 Kontrolinis kraujas P 5C hematologiniam tyrimui
53 Popierius printeriui (perforuotas 5x210x15) hematologiniam tyrimui
54 Lizuojantis tirpalas hematologiniam tyrimui
55 Skiediklis hematologiniam tyrimui
56 Valiklis (hematologinio analizatoriaus vamzdelių plovimui)
57 Detergentas hematologiniam tyrimui
58 Kontrolinis kraujas N hematologiniam tyrimui
59 Kontrolinis kraujas P hematologiniam tyrimui
60 Popierius hematologiniam tyrimui
61 Kasetė kraujo grupei, rezus priklausomumui nustatyti, imunohematologiniams tyrimams
62 Kasetė su Kumbso reagentu, imunohematologiniams tyrimams
63 Standartiniai eritrocitai antikūnų nustatymui Selctogen I ir II 0,8 proc., imunohematologiniams tyrimams
64 Kontrolinis serumas netiesioginės Kumbso reakcijos kontrolei, imunohematologiniams tyrimams
65 Monokloninis Anti - A serumas, imunohematologiniams tyrimams
66 Monokloninis Anti - B serumas, imunohematologiniams tyrimams
67 Monokloninis Anti - D serumas, imunohematologiniams tyrimams
68 Kontroliniai eritrocitai, imunohematologiniams tyrimams
69 Diagnostinės juostelės šlapimo tyrimui
70 Popierius šlapimo tyrimui
71 Kontrolinės šlapimo juostelės (normaliais ir patologiniais parametrais)
72 Rinkinys paslėptam kraujui susekti išmatose
73 Reagentų rinkinys RPR mėginiui su kontroliniais serumais, plokštelėmis, sifilio diagnostikai
74 Reagentų rinkinys TPHA mėginiui su kontroliniais serumais, sifilio diagnostikai
75 Dažai Gimzos
76 Dažai May Griunvaldo
77 Kapiliarinio kraujo paėmimo sistema (mokrovetės su EDTA)
78 Rinkinys antinukleoproteininių faktorių susijusių su sistemine raudonąja vilklige nustatymui
79 Kontrolinis serumas normaliais parametrais biocheminiams tyrimams
80 Kontrolinis serumas patologiniais parametrais biocheminiams tyrimams
81 Dažų ir kitų priedų rinkinys Papanicolau dažymo metodui
82 Hidrofobinis aliejus
83 Reagentas protrombino komplekso (II,VII,X) faktorių nustatymui


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Supaprastintas atviras konkursas 

3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2003-05-14    11:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2003-04-11 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2003-04-17 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS 124484379  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilnius  Lietuva 
UAB "Diagnostinės sistemos" 122263421  P. Smuglevičiaus g. 1, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" 110747425  Antagynės g. 1, Kaunas  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" 121464065  Molėtų 16, Didžioji Riešė, Vilniaus raj.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS" 211541240  Savanorių pr. 22, Vilniaus m., 2000 Vilniaus m. sav.  Lietuva 
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" 221731170  I. Kanto al. 10-40, Vilnius  Lietuva 
UAB 'VITROLAB' 235279070  Sukilėlių pr. 17-124, Kauno m.  Lietuva 
UAB 'Werfen LT' 110413888  Savanorių pr. 281a, LT-3009 Kaunas  Lietuva 
UAB "Diagnosta" 134784421  Jurbarko 2, Kaunas  Lietuva 
UAB 'Interlux' 110608112  Aviečių 16, Vilnius  Lietuva 


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  

Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
           

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
Pirkimo objekto dalies numeris Patvirtintos/sudarytos pasiūlymų eilės numeris Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) ekonominis naudingumas Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kaina Pasiūlymo (pasiūlymo dalies) kainos išraiška
 1  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   0,00 (0,472)  
 2  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   110,00   
 3  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   0,55   
 4  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   145,00   
 5  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,50   
 6  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,65   
 7  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,28   
 8  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   66,50   
 9  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   66,50   
 10  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   18,93   
 11  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   48,72   
 12  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   45,80   
 13  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   81,16   
 14  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,00 (9,621)  
 15  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   15,70   
 16  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   2,70   
 17  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   90,00   
 18  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,87   
 19  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   33,60   
 20  1   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   4,75   
 21  1   UAB 'Werfen LT'   550,00   
 22  1   UAB 'Werfen LT'   1,55   
 23  1   UAB 'Werfen LT'   26,15   
 24  1   UAB 'Werfen LT'   225,00   
 25  1   UAB 'Werfen LT'   8,26   
 26  1   UAB 'Interlux'   0,24   
 26  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,26   
 26  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,57   
 26  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,59   
 26  5   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,60   
 26  6   UAB "Diagnosta"   1,38   
 27  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,20   
 27  2   UAB 'Interlux'   0,55   
 27  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,61   
 27  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,81   
 27  5   UAB "Diagnosta"   1,11   
 27  6   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   1,65   
 28  1   UAB 'Interlux'   0,14   
 28  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,18   
 28  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,39   
 28  4   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,66   
 28  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,72   
 29  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,08   
 29  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,10   
 29  3   UAB 'Interlux'   0,14   
 29  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,26   
 29  5   UAB "Diagnosta"   0,31   
 30  1   UAB 'Interlux'   0,18   
 30  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,20   
 30  3   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,00 (0,225)  
 30  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,26   
 30  5   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,82   
 31  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,23   
 31  2   UAB 'Interlux'   0,29   
 31  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,54   
 31  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,82   
 31  5   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   1,80   
 31  6   UAB "Diagnosta"   3,40   
 32  1   UAB 'Interlux'   0,00 (0,245)  
 32  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,27   
 32  3   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,30   
 32  4   UAB "Diagnosta"   0,58   
 32  5   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,80   
 32  6   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,96   
 33  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,06   
 33  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,00 (0,061)  
 33  3   UAB 'Interlux'   0,00 (0,065)  
 33  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,07   
 33  5   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,20   
 33  6   UAB "Diagnosta"   0,51   
 34  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,35   
 34  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,18   
 34  3   UAB 'Interlux'   0,00 (0,208)  
 34  4   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,00 (0,522)  
 34  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,42   
 34  6   UAB "Diagnosta"   1,09   
 35  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,41   
 35  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,66   
 35  3   UAB 'Interlux'   1,40   
 35  4   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   2,40   
 35  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   2,62   
 35  6   UAB "Diagnosta"   1,62   
 36  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,49   
 36  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,52   
 36  3   UAB 'Interlux'   0,46   
 36  4   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   1,36   
 36  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   1,28   
 36  6   UAB "Diagnosta"   1,90   
 37  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,19   
 37  2   UAB 'Interlux'   0,22   
 37  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,31   
 37  4   UAB "Diagnosta"   0,58   
 37  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,78   
 37  6   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,96   
 38  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,19   
 38  2   UAB 'Interlux'   0,22   
 38  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,31   
 38  4   UAB "Diagnosta"   0,57   
 38  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,78   
 38  6   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,96   
 39  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   1,00   
 39  2   UAB 'Interlux'   2,00   
 39  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   2,53   
 39  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   3,13   
 39  5   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   4,00   
 39  6   UAB "Diagnosta"   4,17   
 40  1   UAB 'Interlux'   0,18   
 40  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,28   
 40  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,46   
 40  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,52   
 40  5   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,72   
 40  6   UAB "Diagnosta"   0,93   
 41  1   UAB 'Interlux'   2,45   
 41  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   4,27   
 41  3   UAB "Diagnosta"   7,00   
 41  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   8,60   
 42  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,53   
 42  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,55   
 42  3   UAB 'Interlux'   0,65   
 43  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,53   
 43  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,55   
 43  3   UAB 'Interlux'   0,60   
 44  1   UAB 'Interlux'   0,18   
 44  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,25   
 44  3   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,25   
 44  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,26   
 44  5   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,64   
 45  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,29   
 45  2   UAB 'Interlux'   0,60   
 45  3   UAB "Diagnosta"   0,63   
 45  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   1,07   
 45  5   UAB "Diagnostinės sistemos"   2,90   
 46  1   UAB 'Interlux'   0,00 (0,065)  
 46  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,08   
 46  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,12   
 46  4   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,14   
 47  1   UAB 'Werfen LT'   205,00   
 48  1   UAB 'Werfen LT'   251,20   
 49  1   UAB 'Werfen LT'   1.052,00   
 50  1   UAB 'Werfen LT'   436,00   
 51  1   UAB 'Werfen LT'   260,00   
 52  1   UAB 'Werfen LT'   260,00   
 53  1   UAB 'Werfen LT'   82,60   
 54  1   UAB "Diagnosta"   70,80   
 54  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   44,00   
 55  1   UAB "Diagnosta"   9,15   
 55  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   5,25   
 56  1   UAB "Diagnosta"   2,46   
 56  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   0,05   
 57  1   UAB "Diagnosta"   29,80   
 57  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   18,00   
 58  1   UAB "Diagnosta"   38,16   
 58  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   20,80   
 59  1   UAB "Diagnosta"   38,16   
 59  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   20,80   
 60  1   UAB "Diagnosta"   1,06   
 60  2   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   8,00   
 61  1   UAB 'VITROLAB'   13,50   
 62  1   UAB 'VITROLAB'   18,25   
 63  1   UAB 'VITROLAB'   9,25   
 64  1   UAB 'VITROLAB'   16,50   
 65  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,83   
 65  2   UAB 'Interlux'   0,95   
 65  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1,15   
 65  4   UAB 'VITROLAB'   3,60   
 66  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,83   
 66  2   UAB 'Interlux'   0,95   
 66  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   1,15   
 66  4   UAB 'VITROLAB'   3,60   
 67  1   UAB 'Interlux'   0,95   
 67  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   1,90   
 67  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   3,65   
 68  1   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   0,00 (2,375)  
 68  2   UAB 'Interlux'   2,85   
 68  3   UAB 'VITROLAB'   10,00   
 68  4   UAB "Diagnostinės sistemos"   14,80   
 69  1   UAB "Diagnosta"   0,80   
 69  2   UAB 'Interlux'   0,85   
 70  1   UAB "Diagnosta"   1,06   
 70  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   14,80   
 71  1   UAB "Diagnosta"   4,90   
 72  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1,19   
 72  2   UAB 'Interlux'   4,95   
 73  1   UAB 'Interlux'   0,21   
 73  2   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,34   
 73  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,37   
 73  4   UAB 'Werfen LT'   0,39   
 74  1   UAB 'Werfen LT'   0,83   
 74  2   UAB 'Interlux'   0,00 (0,835)  
 74  3   UAB "Diagnostinės sistemos"   0,88   
 74  4   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,95   
 75  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   81,08   
 75  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   94,00   
 76  1   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   56,60   
 76  2   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   84,00   
 77  1   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   0,57   
 77  2   UAB 'Interlux'   1,40   
 78  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   3,28   
 79  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   6,18   
 79  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   3,60   
 79  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   5,70   
 79  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6,48   
 79  5   UAB "Diagnosta"   6,70   
 79  6   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   9,60   
 80  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   6,18   
 80  2   Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS"   3,60   
 80  3   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   5,70   
 80  4   Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA"   6,80   
 80  5   UAB "Diagnosta"   6,70   
 80  6   Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS"   9,60   
 81  1   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS   0,00 (0,372)  
 81  2   Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA"   292,00   
 82  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   1,83   
 83  1   UAB "Diagnostinės sistemos"   8,30   

4.2 Informavimas apie priimtus sprendimus
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę (pasiūlymų eilę) išsiuntimo data Pranešimo apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo data
     


IX. SKUNDAI DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VEIKSMŲ AR PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
1. PRETENZIJOS
1.1. Ar buvo pateikta (-os) pretenzija (-os)perkančiajai organizacijai   TAIP          NE  
2. IEŠKINIAI TEISMUI
2.1. Ar buvo pateiktas (-i) ieškinys (-iai) teismui   TAIP          NE  


X. PIRKIMO PROCEDŪRŲ PABAIGA
1.1. Procedūrų pabaiga
Procedūros pabaiga Pirkimo objekto dalies (-ių)
numeris (-iai)
Sprendimo priėmimo data Sprendimo nulėmusios priežastys
Sudarius viešojo pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)  1-83  2003-06-26  -
Atmetus visas paraiškas ar pasiūlymus      
Nutraukus pirkimo procedūras      
Per nustatytą terminą tiekėjams nepateikus nė vienos paraiškos ar pasiūlymo      
Pasibaigus pasiūlymų galiojimo laikui ir nesudarius pirkimo sutarties dėl priežasčių, kurios priklausė nuo tiekėjų      
Visiems tiekėjams atsiėmus pasiūlymus ar atsisakius sudaryti pirkimo sutartį      


1.2. Tais atvejais, kai nutrauktos pirkimo procedūros ar nesukurta dinaminė pirkimų sistema (kai ją buvo numatoma sukurti), nurodykite priežastis:
Pirkimo objekto
dalies (-ių) numeris (-iai)
Priežastys
Įvykdžius Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą nutraukti pirkimo procedūras Įvykdžius teismo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras Kita
       


XI. PIRKIMO SUTARTYS      (ši dalis pildoma dėl kiekvienos sutarties)

PRELIMINARIOJE (-SIOSE) SUTARTYJE (-SE) NUSTATYTA BENDRA PIRKIMO OBJEKTO DALIES (-IŲ) APIMTIS (Lt) (įskaitant visus privalomus mokesčius ir atsižvelgiant į visus galimus pratęsimus, ši dalis pildoma, jei buvo sudaryta daugiau nei viena preliminari sutartis)
1. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 1-4, 75, 76
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDA" (121464065)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  12.495,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

2. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 5-11, 42, 43, 72, 78, 79, 80, 82, 83
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnostinės sistemos" (122263421)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  20.979,88 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

3. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 12-19, 58, 59
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "HOSPITEX DIAGNOSTICS KAUNAS" (110747425)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.783,16 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

4. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 21-25, 47-53, 74
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Werfen LT' (110413888)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  42.020,60 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

5. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 26, 28, 30, 32, 40, 41, 44, 46, 67, 73
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'Interlux' (110608112)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.608,20 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

6. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 29, 33-36, 81
Tiekėjo pavadinimas
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 'MEDFARMOS' LABORATORIJOS (124484379)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  2.646,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

7. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 27, 31, 37, 38, 39, 45, 65, 66, 68
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "CORMAY VILNIUS" (211541240)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  1.149,30 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

8. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 54-57, 60, 69-71
Tiekėjo pavadinimas
UAB "Diagnosta" (134784421)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  26.339,40 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

9. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 61-64
Tiekėjo pavadinimas
UAB 'VITROLAB' (235279070)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  6.685,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      

10. PIRKIMO SUTARTIS
1.1. Informacija apie pirkimo sutartį (preliminariąją sutartį)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai):
 77
Tiekėjo pavadinimas
Uždaroji akcinė bendrovė "ARDEOLA" (221731170)
Sutarties sudarymo data:
2003-07-14 
 
Sutartyje nustatyta bendra pirkimo objekto dalies (-ių) apimtis (Lt):
  4.275,00 
Ar sutartis terminuota?   TAIP          NE     
Numatoma sutarties įvykdymo data
2004-07-14 
 
1.2. Ar ketinama sudaryti subrangos ar subtiekimo sutartį?      TAIP           NE                        NEŽINOMA   
(jei taip, nurodykite sutarties dalies, kurios vykdymą ketinama perduoti trečiosioms šalims, apimtį (Lt), įskaitant visus mokesčius, arba dalį procentais)
Apimtis (Lt)
 
Dalis procentais
 
Nežinoma    
1.3. Ar pirkimas, kurio metu sudaryta sutartis, buvo atliktas centralizuotai?   TAIP       NE    
Pirko centrinė perkančioji organizacija    
Pirko įgaliotoji perkančioji organizacija    
Perkančioji organizacija pirko sau pavaldžioms įstaigoms    
1.4. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti Aplinkos ministerijos nustatyti aplinkosaugos kriterijai?   TAIP          NE      
Išplėstinių aplinkosaugos kriterijų skaičius: Nuo vieno iki trijų     Daugiau kaip trys    
1.5. Ar buvo perkama prekė (-ės), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame prekių, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai   TAIP          NE      
1.6. Ar buvo perkama (-os) kelių transporto priemonė (-s), nurodyta (-os) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame, Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada jos privaloma taikyti, apraše?
(jei taip, nurodykite, ar buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai)
  TAIP          NE      
Buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai   TAIP          NE      
1.7. Ar į viešojo pirkimo dokumentus buvo įrašyti inovatyvių produktų kriterijai?   TAIP          NE      XII. KITA INFORMACIJA
1. PIRKIMO KOMISIJOS PIRMININKAS
Vardas, pavardė
  Regina  Gaigalienė
2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Gydytoja
Vardas, pavardė
  Regina  Gaigalienė
Telefonas
  8-37-401401
Elektroninio pašto adresas:
  -
3. PAPILDOMA INFORMACIJA
 


  _____Gydytoja_____   __________   _____Regina  Gaigalienė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas, pavardė)